Velkommen til Stovner MDG

Hei og velkomment til våre hjemmesider.

Stovner er en spesiell bydel med utfordringer innenfor fattigdom og utenforskap. Stovner MDG vil jobbe for at alle innbyggere i vår bydel skal kjenne seg viktige og bli sett på som en mulighet og ressurs.

Groruddalssatsingen er et verktøy for å bedre en rekke forhold for våre innbyggere. Vi ønsker å delta i prosessen med å få til de gode løsningene for Groruddalen.

Forurensning er dessverre fortsatt et stort problem i Groruddalen. Hovedårsak til luftforurensning er den enorme trafikken vi har gjennom dalen. Men vi har andre typer forurensning også. Vi har Rommenfyllinga og Kjelsrudfyllingene. Dette er gamle synder som absolutt ikke forsvinner av seg selv. Spesielt er Kjelsrudfyllingen en ustabil fylling som det nå må gjøres noe med og ikke bare lages rapporter om. Første rapport var ferdig i 1992, og nye rapporter er produsert siden.

Stovner MDG jobber aktivt sammen med de andre Groruddalslagene (Bjerke, Grorud og Alna). Mange av utfordringene i dalen er like og sammen er vi sterkere.

Om du ønsker å bli litt mer kjent med oss eller bli medlem, ta kontakt eller bli med på et møte / arrangement som blir annonsert på disse sidene.

Mvh
Finn Dyrkorn
leder Stovner MDG

Finn Dyrkorn - stovner@mdg.no