Kjelsrudfyllingene 1 og 2

Kjelsrudfyllingene 1 og 2 inneholder et arsenal av giftige stoffer. Oslo kommune fikk laget en rapport om dette for hele 25 år siden. I utgangspunktet var det tre fyllinger. Da Posten fikk bygge ny terminal, ble den ene fyllingen, Kjelsrudfyllinga 3, fjernet til deponi.

grunnforurensing.no kan man søke i kart. Ved å søke på «alna elv» vil du raskt finne Kjelsrudfyllinga 1 og Kjelsrudfyllinga 2.

MDG lagene i Groruddalen jobber aktivt for å få gjort noe mer enn bare å rapportere om problemene. Vi jobber for å få satt av penger til opprydding.

Vi gjennomførte befaring med byråd Hanna Marcussen i januar 2017.

Påvist forurensning i Kjelsrudfyllinga 1 (listen er lang….):

Stoff Status
Alifater >C10-C12 (ALC10_12) Påvist forurensning
Alifater >C12-C35 (ALC12_35) Påvist forurensning
Alifater >C8-C10 (ALC8_10) Påvist forurensning
Arsen (As) Påvist forurensning
Benzo[a]pyren (BAP) Påvist forurensning
Benzen (BENZ) Påvist forurensning
Kadmium (Cd) Påvist forurensning
Krom – treverdig (CR3) Påvist forurensning
Kobber (Cu) Påvist forurensning
Fluoren (FLE) Påvist forurensning
Fluoranten (FLU) Påvist forurensning
Ftalater (FTA) Påvist forurensning
Heksaklorbenzen (HCB) Påvist forurensning
Kvikksølv (Hg) Påvist forurensning
Naftalen (NAP) Påvist forurensning
Nikkel (Ni) Påvist forurensning
PAH-16 (USEPA) (PAH-16EPA) Påvist forurensning
Bly (Pb) Påvist forurensning
Polyklorerte bifenyler (PCB7) (PCB7) Påvist forurensning
Pyren (PYR) Påvist forurensning
Fenol(er) (SPHEN) Påvist forurensning
Tetraklorbenzener (TECB) Påvist forurensning
Trikloreten (TRCE) Påvist forurensning
Xylene (XYL) Påvist forurensning
Sink (Zn) Påvist forurensning