Oppgradering av Trondheimsveien

Oppgradering (nedgradering) av Trondheimsveien må bli mer enn en skrivebordsplan. Lokallagene i Groruddalen sammen med Arbeiderpartiet, Rødt, Venstre og SV inviterte til folkemøte om saken 4. mai. 2017. Vi jobber videre med å følge opp våre byråder, Statens vegvesen Region Øst og andre etater for å få til et prøveprosjekt.

Om vi får til et prøveprosjekt kan vi høste erfaring om hvilke virkninger og konsekvenser en reduksjon av hastighet og økning av kollektivkapasitet vil medføre.

Men det er en lang vei å gå. Artikkel i Akers Avis Groruddalen etter folkemøtet kan leses her.